Trưởng thành không phải là khi ta nói về những điều lớn lao mà là khi ta hiểu được những điều nhỏ bé

10031655 views
100880

Uploaded to 3 months ago

In this album