Trưởng thành không phải là khi ta nói về những điều lớn lao mà là khi ta hiểu được những điều nhỏ bé

10031440 views
100850

Uploaded to 1 month ago

In this album