Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và k

10031229 views
1008100

Uploaded to 1 month ago

In this album