Tết là dịp để người ta ôn lại chuyện cũ, là lúc để hoài niệm về những câu chuyện “từ thời ông bà anh.”

Tết “ông bà anh” bao giờ cũng có mùi củi cháy khi ngồi trông nồi bánh chưng, cảm thấy se se lạnh khi cùng gấu đi xem bắn pháo hoa hay chạy ngược xuôi đi chúc Tết họ hàng, người thân.
Đối với nhiều người, Tết là phải đủ vị như vậy mới gọi là Tết truyền thống, thế nên họ quả quyết rằng Tết nay không giống Tết.

Nhưng đối với các bạn trẻ 2x hay thậm chí là người lớn, đặc biệt thế hệ 8x, 9x, Tết nay vẫn không khác gì, thậm chí còn có thêm cái mới chính là sự hỗ trợ của công nghệ. Chúng ta có thể lưu giữ lại những khoảng khắc đoàn viên bên gia đình, tiết kiệm thời gian mua sắm để dành thêm thời gian bên gia đình.

Cùng VNPT lưu giữ vị Tết truyền thống

Tết 4.0 có vị như thế nào?

10031870 views
100870

Tết là dịp để người ta ôn lại chuyện cũ, là lúc để hoài niệm về những câu chuyện “từ thời ông bà anh.”

Tết “ông bà anh” bao giờ cũng có mùi củi cháy khi ngồi trông nồi bánh chưng, cảm thấy se se lạnh khi cùng gấu đi xem bắn pháo hoa hay chạy ngược xuôi đi chúc Tết họ hàng, người thân.
Đối với nhiều người, Tết là phải đủ vị như vậy mới gọi là Tết truyền thống, thế nên họ quả quyết rằng Tết nay không giống Tết.

Nhưng đối với các bạn trẻ 2x hay thậm chí là người lớn, đặc biệt thế hệ 8x, 9x, Tết nay vẫn không khác gì, thậm chí còn có thêm cái mới chính là sự hỗ trợ của công nghệ. Chúng ta có thể lưu giữ lại những khoảng khắc đoàn viên bên gia đình, tiết kiệm thời gian mua sắm để dành thêm thời gian bên gia đình.

Cùng VNPT lưu giữ vị Tết truyền thống

Uploaded 7 months ago

In this album